współpraca

Festiwal Młoda Malta

Festiwal Młoda Malta to coroczne, międzynarodowe wydarzenie teatralne, zrzeszające młodych ludzi z całej Europy. Głównym celem festiwalu jest stworzenie forum do pogłębiania wiedzy o teatrze oraz rozwijanie talentów aktorskich i reżyserskich. Idea festiwalu opiera się na wymianie kulturowej, ukierunkowanej na budowanie postaw tolerancji, szacunku i otwartości na inność.

  • 4 — 7 czerwca 2018
    Collegium Da Vinci, Poznań, Polska