współpraca

5 zmysłów. eMotion

Projekt zakładał zapoznanie osób głuchych, borykających się ze znacznymi ubytkami słuchu oraz osób niewidomych i słabowidzących, a także niepełnosprawnych umysłowo z wybranymi aspektami teatru i tańca.

01.jpg::Marek Lapis

02.jpg::Marek Lapis

03.jpg::Marek Lapis

04.jpg::Marek Lapis

05.jpg::Marek Lapis

06.jpg::Marek Lapis

07.jpg::Marek Lapis

08.jpg::Marek Lapis

09.jpg::Marek Lapis